PRIVACY VERKLARING

INLEIDING
B&B Op De Heuvelrug verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hierover vastgelegd.

PRIVACY VERKLARING
Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (AVG). www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

GEBRUIK GEGEVENS
De gegevens die wij ontvangen, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht. B&B Op De Heuvelrug registreert (minimaal) de volgende gegevens: naam, geslacht en e-mail adres. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen via een online of telefonische reservering en worden niet aan derden verstrekt. 

Naam, adres, woonplaats, ID-soort, datum aankomst, datum vertrek, aantal nachten. Deze gegevens worden analoog geregistreerd in het kader van de wettelijke verplichting die wij hebben aan de gemeente (Nachtregister toeristenbelasting).

SURFGEDRAG EN STATISTIEKEN
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van het surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website (zie Google Analytics).

TOEPASSELIJKHEID
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van B&B Op De Heuvelrug, de website Bedandbreakfast.nl, overige websites waar op wij vermeld staan en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (Persoonsgegevens).

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
B&B Op De Heuvelrug behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. B&B Op De Heuvelrug verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via telefoon, de website, email, via Bedandbreakfast.nl en overige websites waar op wij vermeld staan en het invullen van het nachtverblijfregister toeristenbelasting. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. B&B Op De Heuvelrug verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij wettelijk hiertoe verplicht zijn.

COOKIES
De website benbopdeheuvelrug.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van B&B Op De Heuvelrug beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat B&B Op De Heuvelrug na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. B&B Op De Heuvelrug gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een opsomming van cookies die geplaatst worden door de website van B&B Op De Heuvelrug en hun functionaliteit. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

FUNCTIONELE COOKIES
Deze cookies worden altijd geplaatst bij een bezoek aan de website van B&B Op De Heuvelrug. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken.

ANALYTISCHE COOKIES
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt B&B Op De Heuvelrug inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan B&B Op De Heuvelrug de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de website bezoekers. B&B Op De Heuvelrug kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

STANDAARD COOKIES
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft, bv advertentie- cookies of social media-cookies. De website van B&B Op De Heuvelrug plaatst bij een bezoek geen standaard cookies waarvoor toestemming noodzakelijk is.

BEVEILIGING
B&B Op De Heuvelrug heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

LINKS
Op de website van B&B Op De Heuvelrug is een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. B&B Op De Heuvelrug kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

VRAGEN
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van B&B Op De Heuvelrug, dan kunt u deze richten aan B&B op de Heuvelrug, De Kikvors 3, 3956 RW, Leersum, tel: +31 6 23935524, via het contactformulier op de website of per e-mail: info@benbopdeheuvelrug.nl.

INZAGE EN CORRECTIE VAN GEGEVENS
Als gasten van ons kunt u een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kunt u een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contactpagina voor nadere gegevens.

WIJZIGING VAN PRIVACY VERKLARING
B&B Op De Heuvelrug behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. B&B Op De Heuvelrug adviseert u regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

nl_NLDutch